Jump to content
Ордо

Предлагаю пиар СС - ФБ и ВК + Доски + Авито, Юла + бонус. Самая высокая статистика пристройства по России!

Recommended Posts

Ордо

Пес Дюшес (пиар: 04.08.2020-01.09.2020): 
https://msk.animalads.ru/item/74331/ 
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/sladkij_malchik_djushes_v_dar/1-1-0-50977 
https://www.pitomec.ru/board/show/406616 
https://koshki-sobaki.com/d/sladkiy-malchik-dyushes-v-dar-91039/ 
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/sladkij_malchik_djushes_v_dar/2-1-0-67259 
https://msk.zoo-bazar.com/d/sladkiy-malchik-dyushes-v-dar-162902/ 
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/36832/ 
http://poisk-druga.ru/vdar/metis-besporodnaya-84221/ вип на 1 меся с 04.08.2020 
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/sladkij_malchik_djushes_v_dar/162-1-0-51301 
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/ 
https://leboard.ru/ru/moskva/zhivotnye_i_rasteniya/sobaki/sladkiy_malchik_dyushes_v_dar_3724651 
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5589469&r=12-01 
http://www.zoobiz.ru/mess-716428.html 
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/34698-dyushes 
http://www.dorus.ru/beast/dogs/sladkiy-malchik-dyushes-v-dar_15458128.html 
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446887037 
https://animal.msk.acoola.ru/moscow/item/1873429 
https://nekobu.ru/pets/sladkij-malchik-dyushes-v-dar/ 
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/sladkii-malchik-diushies-v-dar-5f02ff28bda3921d8d046acf 
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/sladkiy_malchik_dyushes_v_dar_1958941655 
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48385-sladkiy-malchik-dyushes-v-dar/ вип на 25 дней с 31.07.2020 
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/579963/ 
http://drug2.ru/view450815.html
https://vsezverushki.ru/sladkij-malchik-dyushes-v-dar-1376 
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/5989 
http://www.hochusobaku.ru/ 
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26796267_otdam-darom-sladkiy-malchik-dyushes-v-dar.html  
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 1 подъем 

Размещение в сс: 0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Пес Ричи (пиар: 04.08.2020-01.09.2020): 
https://msk.animalads.ru/item/74333/ 
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 1 подъем
https://www.pitomec.ru/board/show/406623 
https://koshki-sobaki.com/d/osobenniy-rich-goluboglazaya-belaya-shveytsarskaya-91048/ 
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/osobennyj_rich_goluboglazaja_belaja_shvejcarskaja_ovcharka/2-1-0-67271 
https://msk.zoo-bazar.com/d/osobenniy-rich-goluboglazaya-belaya-shveytsarskaya-162915/ 
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/belaya_shveytsarskaya_ovcharka/36833/ 
http://poisk-druga.ru/vdar/belaya-shvejcarskaya-ovcharka-84226/ вип на 1 месяц с 04.08.2020 
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/osobennyj_rich_goluboglazaja_belaja_shvejcarskaja_ovcharka/162-1-0-51308 
http://www.hochusobaku.ru/ 
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/579991/ 
https://vsezverushki.ru/osobennyj-rich-golyboglazaya-belaya-shvejcarskaya-ovcharka-1393 
http://drug2.ru/view450830.html
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/5991 
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/osobennyj_rich_goluboglazaja_belaja_shvejcarskaja_ovcharka/1-1-0-50983 
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/ 
https://leboard.ru/ru/moskva/zhivotnye_i_rasteniya/sobaki/osobennyy_rich_goluboglazaya_belaya_shveytsarskaya_ovcharka_3725465 
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5592468&r=12-01 
http://www.zoobiz.ru/mess-289859.html 
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/34726-richi 
http://www.dorus.ru/beast/dogs/osobennyy-rich-goluboglazaya-belaya_15458914.html 
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446887528 
https://animal.msk.acoola.ru/moscow/item/1873618 
https://nekobu.ru/pets/osobennyj-rich-goluboglazaya-belaya-shvejcarskaya-ovcharka/ 
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/rich-gholuboghlazaia-bielaia-shvieitsarskaia-ovcharka-5f0445ed4557c362d9173a6b 
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/rich_goluboglazaya_belaya_shveytsarskaya_ovcharka_1959471277 
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48399-osobennyy-rich-goluboglazaya-belaya-shveycarskaya-ovcharka/ вип на 25 дней с 01.08.2020 
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26797622_otdam-darom-osobennyy-rich-goluboglazaya-ovcharka.html 

Размещение в сс: 0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Собака Цветочек (31.07.2020-28.08.2020)
https://msk.animalads.ru/item/74529/
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/malenkaja_belaja_pushistaja_sobachka_cvetochek_v_dar/1-1-0-51270
https://www.pitomec.ru/board/show/407019
http://www.findapet.ru/free/61835.html?ad=free#spot пароль UJMZjzkDmQwY
https://koshki-sobaki.com/d/malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-tsvetochek-v--91364/
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/malenkaja_belaja_pushistaja_sobachka_cvetochek_v_dar/2-1-0-67822
https://msk.zoo-bazar.com/d/malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-tsvetochek-v--163229/
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/36980/
http://poisk-druga.ru/vdar/metis-besporodnaya-84435/ вип на 1 месяц с 31.07.2020
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/malenkaja_belaja_pushistaja_sobachka_cvetochek_v_dar/162-1-0-51570
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/601046/
http://drug2.ru/view451268.html
https://vsezverushki.ru/malenkaya-belaya-pyshistaya-sobachka-cvetochek-v-dar-1906
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/6105
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/
https://leboard.ru/ru/moskva/zhivotnye_i_rasteniya/koshki/malenkaya_belaya_pushistaya_sobachka_tsvetochek_v_dar_3745968
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5618231&r=12-01
http://www.zoobiz.ru/mess-543529.html
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/35517-tsvetochek
http://www.dorus.ru/beast/dogs/malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-tsvetochek-v_15475242.html
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446906183
https://nekobu.ru/pets/malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-cvetochek-v-dar/
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/malienkaia-bielaia-pushistaia-sobachka-tsvietochiek-v-dar-5f247068d5e2181097559043
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/malenkaya_belaya_pushistaya_sobachka_tsvetochek_v_dar_1959073483
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48707-malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-cvetochek-v-dar/ вип на 25 дней с 31.07.2020
https://shhenok.ru/35-kolli/18224-malenkaya-belaya-pushistaya-so.html
https://kinpet.ru/
http://www.hochusobaku.ru/
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26831190_otdam-darom-malenkaya-belaya-pushistaya-sobachka-cvetoche.html
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 2 подъема: 1-01.08.2020

 

Размещение в сс: 0

Edited by Ордо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Ура!!! В 1-й месяц пиара уехала в новый дом щенок Зара! Счастья слонику!

446885971_9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Собака Пальма (01.08.2020-29.08.2020)
https://msk.animalads.ru/item/74540/
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 2 подъема: 1-
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/pushistaja_metis_kolli_palma_ishhet_dom/1-1-0-51279
https://vsezverushki.ru/pyshistaya-metis-kolli-palma-ischet-dom-1911
https://www.pitomec.ru/board/show/407023
https://koshki-sobaki.com/d/pushistaya-metis-kolli-palma-ishchet-dom-91373/
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/pushistaja_metis_kolli_palma_ishhet_dom/2-1-0-67830
https://msk.zoo-bazar.com/d/pushistaya-metis-kolli-palma-ishchet-dom-163238/
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/36986/
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/pushistaja_metis_kolli_palma_ishhet_dom/162-1-0-51575
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5618492&r=12-01
http://www.zoobiz.ru/mess-131791.html
http://www.dorus.ru/beast/dogs/pushistaya-metis-kolli-palma-ishchet-dom_15475501.html
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/pushistaia-mietis-kolli-palma-ishchiet-dom-5f2550ec7fb5ef5466650662
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/pushistaya_metis_kolli_palma_ischet_dom_1959211718
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/601509/
https://kinpet.ru/
http://www.hochusobaku.ru/
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/6108
http://poisk-druga.ru/vdar/metis-besporodnaya-84438/ вип на 1 месяц с 01.08.2020
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/
https://leboard.ru/ru/moskva/nedvizhimost/prodazha/doma_kottedzhi_taunhausy/pushistaya_metis_kolli_palma_ischet_dom_3746247
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/35531-palma
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446906655
https://nekobu.ru/pets/pushistaya-metis-kolli-palma-ishhet-dom/
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48716-pushistaya-metis-kolli-palma-ischet-dom/ вип на 25 дней с 01.08.2020
http://drug2.ru/view451280.html
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26831557_otdam-darom-pushistaya-metis-kolli-palma-ischet-dom.html

 

Размещение в сс: 0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Кот Космос (пиар: 01.08.2020-29.08.2020): 
https://msk.animalads.ru/item/74279/ 
http://wdobrueruki.com/board/koshki_i_kotjata_v_dar/shikarnyj_ryzhij_bobtejl_kosmos_v_dar/2-1-0-50910 
http://www.kotodom.ru/board/shikarnyj-ryzhij-bobtejl-kosmos-v-dar/ 
https://www.pitomec.ru/board/show/406523 
http://www.findapet.ru/free/61576.html?ad=free#spot пароль 5wATMkZMG 
https://zverushkivdar.ru/cats/ad/5954 
https://koshki-sobaki.com/d/shikarniy-rizhiy-bobteyl-kosmos-v-dar-90975/ 
https://otdam-kotenka.ru/moskva/koshki_i_kotjata_v_dar/shikarnyj_ryzhij_bobtejl_kosmos_v_dar/1-1-0-67170 вип на 1 меся с 01.08.2020 
https://msk.zoo-bazar.com/d/shikarniy-rizhiy-bobteyl-kosmos-v-dar-162811/ 
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/koshki/kurilskiy_bobteyl/36805/ 
http://dobrye-ruki.ru/board/koshki/otdam_koshku_kotjonka/shikarnyj_ryzhij_bobtejl_kosmos_v_dar/176-1-0-51241 
https://propokupki.ru/moskva/koshki/ 
https://leboard.ru/ru/moskva/zhivotnye_i_rasteniya/koshki/shikarnyy_ryzhiy_bobteyl_kosmos_v_dar_3719554 
http://www.catgallery.ru/ads/aid/39019/ 
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5586098&r=12-02 
http://www.zoobiz.ru/mess-712357.html 
http://www.dorus.ru/beast/cats/shikarnyy-ryzhiy-bobteyl-kosmos-v-dar_15454865.html 
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446882944 
https://animal.msk.acoola.ru/moscow/item/1872332 
https://nekobu.ru/pets/shikarnyj-ryzhij-bobtejl-kosmos-v-dar/ 
https://youla.ru/all/zhivotnye/koshki/shikarnyi-ryzhii-bobtieil-kosmos-v-dar-5efb0f8e90dad940697d435c 
https://www.avito.ru/moskva/koshki/shikarnyy_ryzhiy_bobteyl_kosmos_v_dar_1959482244 
https://zooya.ru/moskva/otdam-koshku-kotenka/48325-shikarnyy-ryzhiy-bobteyl-kosmos-v-dar/ вип на 25 дней с 01.08.2020 
https://www.murcat.ru/board/?c=1339574044&s=1593511845 
https://cat.pet2me.com/ru/ad/show/575762/ 
http://drug2.ru/view450704.html вип на 1 месяц с 01.08.2020 
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/koshki-i-kotyata/26789324_otdam-darom-shikarnyy-ryzhiy-bobteyl-kosmos-v-dar.html 
https://vsezverushki.ru/shikarnyj-ryzhij-bobtejl-kosmos-v-dar-1265 
http://hochukoshku.ru/ 
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 1 подъем

Размещение в сс: 1 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Собака Ума (01.08.2020-29.08.2020)
https://msk.animalads.ru/item/74545/
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/metis_ovcharki_uma_ishhet_dom/1-1-0-51285
https://www.pitomec.ru/board/show/407027
https://koshki-sobaki.com/d/metis-ovcharki-uma-ishchet-dom-91380/
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/6112
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/metis_ovcharki_uma_ishhet_dom/2-1-0-67836
https://msk.zoo-bazar.com/d/metis-ovcharki-uma-ishchet-dom-163242/
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/nemetskaya_ovcharka/36989/
http://poisk-druga.ru/vdar/metis-besporodnaya-84443/ вип на 1 месяц с 02.08.2020
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/metis_ovcharki_uma_ishhet_dom/162-1-0-51585
http://www.hochusobaku.ru/
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/601872/
http://drug2.ru/view451288.html вип на 1 месяц с 02.08.2020
https://vsezverushki.ru/metis-ovcharki-yma-ischet-dom-1920
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 2 подъема: 1-
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/
https://leboard.ru/ru/moskva/nedvizhimost/prodazha/doma_kottedzhi_taunhausy/metis_ovcharki_uma_ischet_dom_3746581
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5618612&r=12-01
http://www.zoobiz.ru/mess-499283.html
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/35556-uma
http://www.dorus.ru/beast/dogs/metis-ovcharki-uma-ishchet-dom_15475622.html
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446906680
https://nekobu.ru/pets/metis-ovcharki-uma-ishhet-dom/
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/mietis-ovcharki-uma-ishchiet-dom-5f25e8b439b9cd2012553ce3
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/metis_ovcharki_uma_ischet_dom_1959762005
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48720-metis-ovcharki-uma-ischet-dom/ вип на 25 дней с 02.08.2020
https://shhenok.ru/46-nemetskaya-ovcharka/18238-metis-ovcharki-uma-ishchet-dom.html
https://kinpet.ru/
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26831814_otdam-darom-metis-ovcharki-uma-ischet-dom.html

 

Размещение в сс: 0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ордо

Пес Рэм (03.08.2020-31.08.2020)
https://msk.animalads.ru/item/74555/
http://wdobrueruki.com/board/sobaki_i_shhenki_v_dar/metis_labradora_rehm_v_dobrye_ruki/1-1-0-51302
https://vsezverushki.ru/metis-labradora-rem-v-dobrye-ryki-1939
https://www.pitomec.ru/board/show/407039
http://www.findapet.ru/free/61852.html?ad=free#spot пароль DZmUwYkjQzM
https://koshki-sobaki.com/d/metis-labradora-rem-v-dobrie-ruki-91395/
https://zverushkivdar.ru/dogs/ad/6120
https://otdam-kotenka.ru/moskva/sobaki_i_shhenki_v_dar/metis_labradora_rehm_v_dobrye_ruki/2-1-0-67857
https://msk.zoo-bazar.com/d/metis-labradora-rem-v-dobrie-ruki-163258/
http://www.ptichiyrynok.ru/otdam/sobaki/labrador_retriver/36993/
http://poisk-druga.ru/vdar/metis-besporodnaya-84449/ вип на 1 месяц с 03.08.2020
https://propokupki.ru/moskva/sobaki/
https://leboard.ru/ru/moskva/zhivotnye_i_rasteniya/koshki/metis_labradora_rem_v_dobrye_ruki_3747453
http://www.1000dosok.ru/doski.php?n=5618936&r=12-01
http://www.zoobiz.ru/mess-572959.html
https://podberi-sobaku.ru/sobaki-v-dobrie-ruki/35573-rem
http://dobrye-ruki.ru/board/sobaki/otdam_sobaku_schenka/metis_labradora_rehm_v_dobrye_ruki/162-1-0-51609
http://www.dorus.ru/beast/dogs/metis-labradora-rem-v-dobrye-ruki_15475871.html
https://nekobu.ru/pets/metis-labradora-rem-v-dobrye-ruki/
https://youla.ru/moskva/zhivotnye/sobaki/mietis-labradora-rem-v-dobryie-ruki-5f2739762cb64c247b0286c3
http://www.spekulyant-ru.ru/notice.php?ID_common=446907078
https://www.avito.ru/moskva/sobaki/metis_labradora_rem_v_dobrye_ruki_1959458487
https://zooya.ru/moskva/otdam-sobaku-shenka/48729-metis-labradora-rem-v-dobrye-ruki/ вип на 25 дней с 03.08.2020
https://kinpet.ru/
https://dog.pet2me.com/ru/ad/show/602790/
http://drug2.ru/view451304.html
http://www.hochusobaku.ru/
https://msk.barahla.net/kuplyu-prodam/sobaki-i-schenki/26832306_otdam-darom-metis-labradora-rem-v-dobrye-ruki.html
http://msk.vozmi-sobaky.ru/ 2 подъема: 1-

 

Размещение в сс: 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...